About

Blog này được tạo ra nhằm mục đích cho mọi người có cơ hội học tiếng anh ở một khía cạnh mới: đó là học tiếng anh qua các câu danh ngôn. Qua đó các bạn sẽ cơ cơ hội tăng lượng từ vựng của mình , cũng như biết cách vận dụng các câu danh ngôn vào trong cuộc sống của mình, giúp bạn hạnh phúc và thành công hơn
This blog is made to let people have another opportunity to learn English: Learn English with quotes. It helps you increase your vocabulary, but also help you apply these quotes in your daily life to become more and more happy and successful

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét