Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

(Laotzu) Nothing is softer or more flexible than water....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét